Tønnevik Gard ligg ved Fisterfjorden i Ryfylke.
Driv med Hytteutleige og Inn På Tunet.
I tillegg blir det utvikla tomteområder for Hytter og Småbåthamn.

Peter Sigmundstad, 4139 Fister      Mobil: +47 907 22 304      E-Post: peter@sigmundstad.no

 
 
 
 
LightWEB
LightWeb

 
 
S I G M U N D S T A D
F J O R D H Y T T E R
________________

Ved fjorden ligg 4 hytter med stor utsikt og gode solforhold. Hyttene har 6-8 sengeplassar og er godt utstyrte. Båt m/motor kan leigast. Hyttene vert utleigde på åremålskontraktar. Ta kontakt om du er interesert!

les meir ...

________________ I N N   P Å   T U N E T
________________

Tønnevikgruppa, -eit Inn På Tunet tilbod i Hjelmeland. Det vert tilbudt ein dag i eit aktivt og naturleg miljø  med vekt på felleskap, samtale, gode opplevingar.
 
________________

 L Y S Å S E N  H Y T T E F E L T
________________
 
Med utsikt over "heile" 
Ryfylke! Ledige store utsiktstomter i sal nå!

sjå: utsiktspunkt.no
 
 
________________


 
S M Å B Å T H A M N
________________

Tønnevik småbåthamn, eit naturleg utgangspunkt for båttur og fiske i Ryfylke!

sjå: utsiktspunkt.no
 
________________ 


 
  
 
 
 
 
 
 T Ø N N E V I K    G A R D
_________________

Adresse: N-4139 Fister        Mobil: +47 907 22 304        E-post: peter@sigmundstad.no
        Facebook
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=59.164545 , Lon=6.042155
 
 
 
 
 
 
 

© LightWeb